قطعات جلوبندی و تعلیق

1 2 3 4 11 12 13

سیستم تعلیق خودرو در اصل مجموعه ای از قطعات است که هنگام حرکت خودرو در جاده از خودرو پشتیبانی می کند. اینها اجزایی هستند که به وسیله نقلیه شما توانایی چرخش هنگام چرخاندن فرمان و جذب ضربه در هنگام عبور از دست اندازها یا چاله ها را می دهند.

در وسایل نقلیه امروزی، به معنای واقعی کلمه صدها قطعه وجود دارد که سیستم تعلیق را تشکیل می دهند. خرید قطعات جلوبندی و تعلیق خودرو در کیفیتی عالی و قیمتی مناسب در ام کو پارت در دسترس است.

کارشناس خودروهای چینی
Phone icon
تماس با کارشناس هیوندا و کیا