قطعات مصرفی

1 2 3 4 7 8 9

تعمیر و نگهداری معمول خودرو شامل تعویض قطعات خودرو است که به دلیل فرسودگی نرمال یا عدم تعمیر و نگهداری مناسب از کار می افتند. به همین دلیل خرید قطعات مصرفی خودرو بالاترین آمار فروش را به خود اختصاص یافته است.

Call Now Buttonتماس با کارشناس فروش